فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین روشهای جلب اعتماد مشتری  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار  روشهای جلب اعتماد مشتری 

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=126

زمان برگزاری وبینار

روز چهارشنبه  مورخ 27 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18