فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  شخصیت شناسی در فروش روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار شخصیت شناسی در فروش

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=124

 

زمان برگزاری وبینار

روز یکشنبه مورخ 24 دی 

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18