فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مهارتهای ارتباط موثر در سازمان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک دوره آموزشی مهارتهای ارتباط موثر در سازمان

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=119

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ 28 دی

ساعت برگزاری وبینار  از 9  الی 13