فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  ارتباط موثر و زبان بدن در فروش  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار ارتباط موثر و زبان بدن در فروش

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=127

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 8 و 9 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از  14 الی 18