فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قانون مبارزه با پولشویی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

وبینار قانون مبارزه با پولشویی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=94

 

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ 12 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از  9  الی 13