فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت وسرپرستی (تکمیلی) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=74

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 14 و 15 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 14  الی 18