فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انتظامات پیشرفته حرفه ای روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار انتظامات پیشرفته حرفه ای

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=108

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه 9 و 16 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از  14 الی 18