فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  کارتیمی در واحد فروش به منظور افزایش فروش  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار کارتیمی در واحد فروش به منظور افزایش فروش

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=130

 

زمان برگزاری وبینار

روز دوشنبه مورخ 16 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18