فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  تکنیکهای متقاعدسازی و نفوذ در مشتری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

 تکنیکهای متقاعدسازی و نفوذ در مشتری

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=109

زمان برگزاری وبینار

روز سه شنبه مورخ 17 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18