فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=64

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و چهارشنبه مورخ 23 و 25 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18