فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  سامانه جامع تجارت EPL-NTSW روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار سامانه جامع تجارت EPL-NTSW

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=104

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه مورخ  3 و 10 و 17 و 24  بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18