فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  طبقه بندی مشاغل کارگری  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار طبقه بندی مشاغل کارگری

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=70

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ 8 و 10 و 15 و 24 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از  14 الی 18