فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های جذب و نگهداشت کارکنان روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار تکنیک های جذب و نگهداشت کارکنان

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=133

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 28 و 29 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18