فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین راهکارهای تشخیص روند ترخیص کالا در گمرکات کشور روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار راهکارهای تشخیص روند ترخیص کالا در گمرکات کشور

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=134

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه مورخ 2 و 9 اسفند

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18