فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت امور اداری و کارگزینی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت امور اداری و کارگزینی

http://bestlms.ir/fa/course/view.php?id=68

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و دوشنبه مورخ 28 و 30 بهمن

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18