فراگیران محترم شرکت هوایار برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آئین نگارش و مکاتبات اداری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی آئین نگارش و مکاتبات اداری

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=135

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و چهارشنبه مورخ  7 و 9  اسفندماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18