فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های متقاعدسازی مشتریان  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی تکنیک های متقاعدسازی مشتریان

tophostingworld.com/lms/course/view.php?id=64

 

زمان برگزاری وبینار

روز شنبه مورخ  12 اسفندماه

ساعت برگزاری وبینار  از 13:30 الی 17:30