فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=59

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ  8 و 9 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18