فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  شناخت قوانین و ضمانت نامه های بانکی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

لینک ورود به وبینار شناخت قوانین و ضمانت نامه های بانکی

https://www.skyroom.online/ch/iri-uast/iri-810810

 

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ 6 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13