فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی (KPI) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی (KPI)

https://online.lms365.ir/class2/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای پنجشنبه مورخ  13 و 20  اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13