فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین امور رفاهی کارکنان روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار امور رفاهی کارکنان

https://online.lms365.ir/class3/

 

زمان برگزاری وبینار

روز یکشنبه مورخ 16 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18