فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزش سامانه مودیان مالیاتی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( شماره تلفن همراه) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

لینک ورود به آموزش سامانه مودیان مالیاتی

https://online.lms365.ir/class6

 

زمان برگزاری وبینار

روز یکشنبه مورخ  16  اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 15 الی 16