فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

https://online.lms365.ir/class4/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه  مورخ 19 و 26  اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18