فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انبارداری صنعتی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار انبارداری صنعتی

https://online.lms365.ir/class9/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 18 و 19  اردیبهشت 

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18