فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آیین دادرسی کار روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

لینک ورود به دوره آموزشی آیین دادرسی کار

https://online.lms365.ir/class10/

 

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ 27 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 9  الی 13