فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی (با تاکید بر روش هی گروپ) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی (با تاکید بر روش هی گروپ)

http://bestlms.ir/fa/course/view.php?id=103

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای یکشنبه مورخ 23 و 30 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18