فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین منابع انسانی دیجیتال روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و  انگلیسی میباشد.

 

 

لینک ورود به وبینار منابع انسانی دیجیتال

https://online.lms365.ir/class8/

 

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه مورخ 24 و 31 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸