فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در سازمانها روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

تکنیک های برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در سازمانها
http://bestlms.ir/fa/course/view.php?id=102

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه مورخ 22 و 29 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18