فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت تولید و بالانس خطوط تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت تولید و بالانس خطوط تولید

https://online.lms365.ir/class7/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ  22 و 23 و29 و 30 اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18