فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تدارکات و خریدهای داخلی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و  انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار اصول تدارکات و خریدهای داخلی

http://bestlms.ir/fa/course/view.php?id=97

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 25 و 26  اردیبهشت

ساعت برگزاری وبینار  از  ۱۴  الی  ۱۸