فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

https://online.lms365.ir/class4/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ  8 و 9 خردادماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18