فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین بازاریابی و فروش تلفنی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار بازاریابی و فروش تلفنی

https://online.lms365.ir/class8/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 21 و 22 خردادماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18