فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های کاربردی افزایش فروش روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار تکنیک‌های کاربردی افزایش فروش

https://online.lms365.ir/class19/

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 23 و 24 خردادماه

ساعت برگزاری وبینار:

روز چهارشنبه 14 الی 18

روز پنجشنبه 9 الی 13