فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین جبران خدمات و مزایا (با تاکید بر روش هی گروپ) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

لینک ورود به وبینار جبران خدمات و مزایا (با تاکید بر روش هی گروپ)

https://online.lms365.ir/class3/

 

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 26 و 27 خردادماه

ساعت برگزاری وبینار  از 14 الی 18