فراگیران محترم کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین طبقه بندی مشاغل کارگری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

لینک ورود به وبینار آموزشی طبقه بندی مشاغل کارگری

https://online.lms365.ir/class6/

 

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ  31 خردادماه

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 16