فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

لینک ورود به وبینار آیین نگارش و مکاتبات اداری

bestlms.ir/fa/course/view.php?id=76

 

زمان برگزاری وبینار

روزهای شنبه و سه شنبه مورخ 16  و 19  تیر

ساعت برگزاری وبینار  از 9 الی 13