فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۰

 

کد کاربری و کلمه عبور ( کدملی ) شما  بصورت کامل و انگلیسی  میباشد.

 

 

 

لینک ورود به وبینار مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی

https://online.lms365.ir/class9/

 

زمان برگزاری وبینار

روز پنجشنبه مورخ  21 تیرماه

ساعت برگزاری وبینار 9 الی 13