وبینار آموزشی آنلاین بالندگی سازمانی ، سازمان تامین اجتماعی

Posted

پرسنل محترم سازمان تامین اجتماعی برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   بالندگی سازمان   روی  جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در تامین اجتماعی

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در تامین اجتماعی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین آشنایی با قانون مبارزه پولشویی

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  آشنایی با قانون مبارزه پولشویی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین شرکت ارتباطات زیرساخت

Posted

پرسنل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  اصول و فنون مذاکرات بین المللی  روی  جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                   […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  مدیریت حقوق و مزایای کارکنان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]