وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های متقاعدسازی مشتریان  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی (با تاکید بر روش هی گروپ)

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی (با تاکید بر روش هی گروپ) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین قوانین مالیاتی در قراردادها

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین مالیاتی در قراردادها روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین شرکت هوایار

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت هوایار برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آئین نگارش و مکاتبات اداری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین راهکارهای تسهیل روند ترخیص کالا در گمرکات کشور

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین راهکارهای تشخیص روند ترخیص کالا در گمرکات کشور روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت‌ امور اداری و کارگزینی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت امور اداری و کارگزینی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های جذب و نگهداشت کارکنان

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های جذب و نگهداشت کارکنان روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین چگونگی ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک و مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین چگونگی ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک و مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین سامانه جامع تجارت EPL-NTSW

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  سامانه جامع تجارت EPL-NTSW روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]