وبینار آموزشی آنلاین تهيه و تنظيم صورتهاي مالي تلفيقي

Posted

پرسنل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  تهيه و تنظيم صورتهاي مالي تلفيقي روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین شرکت ارتباطات زیرساخت

Posted

پرسنل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین آیین نامه تضمین معاملات دولتی  روی جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                                     […]

وبینار آموزشی آنلاین شرکت ارتباطات زیرساخت

Posted

پرسنل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  اصول و فنون مذاکرات بین المللی  روی  جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                   […]

وبینار آنلاین تحقیق و توسعه و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی …

Posted

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین تحقیق وتوسعه و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (R&D) مقدماتی روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                          […]

وبینار آموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  مدیریت حقوق و مزایای کارکنان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]