وبینار آموزشی آنلاین مدیریت تولید و بالانس خطوط تولید

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت تولید و بالانس خطوط تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ارتباط با مشتری CRM

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ارتباط با مشتری CRM  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تدارکات و خریدهای داخلی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین طراحي و بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات (pm)

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  طراحي و بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات (pm) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین طبقه بندی مشاغل کارگری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                              […]