وبینار آموزشی آنلاین مديريت اسناد، مدارك و فن بايگاني شرکت آريوژن فارمد

Posted

فراگیران محترم شرکت آريوژن فارمد   برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مديريت اسناد، مدارك و فن بايگاني   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین  GDP & GSP شرکت ميلان پارس فارمد

Posted

فراگیران محترم شرکت ميلان پارس فارمد  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  GDP & GSP   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول تداركات و خريدهاي داخلي

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تداركات و خريدهاي داخلي  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین حسابداری موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی  ستاد سمن های شهر تهران

Posted

فراگیران محترم ستاد سمن های شهر تهران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   حسابداری موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  بازاریابی پیشرفته و تخصصی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  بازاریابی پیشرفته و تخصصی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین قوانين و مقررات تامين اجتماعي ستاد سمن های شهر تهران

Posted

فراگیران محترم ستاد سمن های شهر تهران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانين و مقررات تامين اجتماعي   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]