وبینار آموزشی آنلاین  قوانين و امور گمركي و ترخيص كالا

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانين و امور گمركي و ترخيص كالا   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول انتظامات و حفاظت فيزيكي

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول انتظامات و حفاظت فيزيكي  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  طراحي و بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات pm مقدماتي

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  طراحي و بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات pm مقدماتي روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول تداركات و خريد هاي داخلي

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تداركات و خريد هاي داخلي  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول مديريت و سرپرستي

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مديريت و سرپرستي روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  انبارداری و انبارگردانی شرکت ماشین سازی ویژه

Posted

فراگیران محترم شرکت ماشین سازی ویژه  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انبارداری و انبارگردانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین قوانين كار و تامين اجتماعي

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانين كار و تامين اجتماعي  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین لجستيك و مديريت زنجيره تامين(SCM)

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین لجستيك و مديريت زنجيره تامين(SCM)  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]