وبینار آنلاین مدیریت استراتژیک بازاریابی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین مدیریت استراتژیک بازاریابی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت انگیزش سازمان تامین اجتماعی

Posted

پرسنل محترم سازمان تامین اجتماعی  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  مدیریت انگیزش  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانین کار و تامین اجتماعی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینارآموزشی آنلاین  اصول انبارداری شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه

Posted

پرسنل محترم شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  اصول انبارداری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]