وبینار آموزشی آنلاین  انبار داري صنعتي

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین انبار داری صنعتی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                              […]

وبینارآنلاین اصول مدیریت و سرپرستی شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت تجربه مشتری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین مدیریت تجربه مشتری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین مديريت ارتباط با مشتري crm

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ارتباط با مشتري crm    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین استانداردهای حسابداری شرکت ورق خودرو

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم شرکت ورق خودرو  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  استانداردهای حسابداری   روی  جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول و فنون نمونه برداري و بازرسي نمونه اي

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول و فنون نمونه برداري و بازرسي نمونه اي   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت GMP شرکت عالیفرد

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  شرکت عالیفرد برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   مدیریت GMP    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین  لجستيك و مديريت  زنجيره تامين SCM

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  لجستيك و مديريت  زنجيره تامين SCM   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]