وبینارآنلاین اصول مدیریت و سرپرستی شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان

Posted

پرسنل محترم شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت تجربه مشتری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین مدیریت تجربه مشتری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین استانداردهای حسابداری شرکت ورق خودرو

Posted

پرسنل محترم شرکت ورق خودرو  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  استانداردهای حسابداری   روی  جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                          […]

مهام پارچین

Posted

پرسنل محترم صنایع مهام پارچین  جهت  دانلود جزوه    خودشناسی و تحول فردی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین اصول و فنون نمونه برداري و بازرسي نمونه اي

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول و فنون نمونه برداري و بازرسي نمونه اي   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت GMP شرکت عالیفرد

Posted

فراگیران محترم  شرکت عالیفرد برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   مدیریت GMP    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین  لجستيك و مديريت  زنجيره تامين SCM

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  لجستيك و مديريت  زنجيره تامين SCM   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]