پرسنل محترم صنایع مهام پارچین  جهت  دانلود جزوه    خودشناسی و تحول فردی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                             0     .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت دانلود فایل جزوه اینجا کلیک نمایید

خود شناسی و تحول فردی