وبینار آموزشی آنلاین  گزارش نويسي و شيوه نگارش نامه هاي اداري

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  گزارش نويسي و شيوه نگارش نامه هاي اداري  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین  آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

Posted

فراگیران محترم شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ريزي احتياجات مواد MRP 

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ريزي احتياجات مواد MRP  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین ارزيابي عملكرد كاركنان و منابع انساني 

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارزيابي عملكرد كاركنان و منابع انساني  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین   مهارت های زندگی شرکت رایزکو

Posted

فراگیران محترم شرکت رایزکو  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   مهارت های زندگی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی شرکت دیجی پی

Posted

فراگیران محترم شرکت دیجی پی  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین تكنيك هاي متقاعدسازي مشتريان 

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تكنيك هاي متقاعدسازي مشتريان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین  بهداشت روانی در خانواده و جامعه شرکت گاز استان کرمان

Posted

فراگیران محترم  شرکت گاز استان کرمان  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  بهداشت روانی در خانواده و جامعه  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]