وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ريزي و مديريت تداركات (ويژه خطوط توليد و مونتاژ)

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ريزي و مديريت تداركات (ويژه خطوط توليد و مونتاژ)   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین  سیستم ها و روش های کاربردی انبار داری و انبارگردانی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  سیستم ها و روش های کاربردی انبار داری و انبارگردانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین  پاور بی آی (Power BI) شرکت فولاد سیرجان

Posted

پرسنل محترم شرکت فولادسیرجان برای مشاهده اطلاعات ورودبه وبینار آموزشی آنلاین  پاور بی آی (Power BI)  روی  جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول فنون نمونه برداري و بازرسي نمونه اي

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول فنون نمونه برداري و بازرسي نمونه اي   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین  ارتباط موثر و آداب معاشرت در سازمان شرکت دیجی پی

Posted

فراگیران محترم شرکت دیجی پی  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  ارتباط موثر و آداب معاشرت در سازمان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                              […]