پرسنل محترم صنایع شهید تهرانی مقدم  جهت  دانلود جزوه   مدریت ریسک    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0


 

 

 

 

جهت دانلود فایل جزوه    اینجا     کلیک نمایید

1 –  Carl_L_Pritchard_PMP_PMI_RMP_EVP_Decrypted

2-   risk_Decrypted

3-  شیت ارزش کسب شده شدت ریسک

 


سایر وبینارهای آموزشی

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در تیرماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در مردادماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در شهریورماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین دوره های آموزشی غیرحضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران