وبینار آموزشی آنلاین  تهیه و تدوین برنامه بازاریابی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  تهیه و تدوین برنامه بازاریابی     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی 

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی      روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  قوانین کار و تامین اجتماعی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانین کار و تامین اجتماعی      روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]