وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی شرکت افق ماندگار جنوب

Posted

فراگیران محترم شرکت افق ماندگار جنوب برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین  روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی آنلاین  توانمندسازی مسئولین دفاتر

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  توانمندسازی مسئولین دفاتر  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی  اخلاق حرفه ای شرکت تجارت الکترونیک ایران خودرو

Posted

پرسنل  محترم  شرکت تجارت الکترونیک ایران خودرو  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه ای  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]