وبینار آموزشی آنلاین  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین مهارت های نرم سازمانی شرکت لیوژن فارمد

Posted

فراگیران محترم شرکت لیوژن فارمد برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مهارت های نرم سازمانی روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی اخلاقیات در محیط کارشرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی اخلاقیات در محیط کار  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]