پرسنل محترم صنایع شیمیایی پارچین  جهت  دانلود جزوه    فرایند و فنون تصمیم گیری   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۰     .


 

 

 

 

جهت دانلود فایل جزوه اینجا کلیک نمایید

فرایند و فنون تصمیم گیری

 

 


سایر وبینارهای آموزشی

لینک مشاهده عناوین دوره های آموزشی غیرحضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در آبان ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لینک مشاهده عناوین وبینارهای آنلاین آموزشی در آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران